16th June, 2024

Steun "Olivia Hendrickx Research Fund"

Uw steun is levensbelangrijk!

Olivia Hendrickx Research Fund dankt u voor uw steun. Wij gaan onverminderd door met het inzamelen van fondsen via professionele investeerders, fundraising-activiteiten en spontane particuliere giften. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat kanker geen kans mag krijgen.
De stichting is nationaal erkend onder nr. 4 738403 47 als instelling voor wetenschappelijk onderzoek, zoals bedoeld in art. 104, 3, B van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Alle giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Rekening :
Rekeningnummer: 220-0002000-96
IBAN BE 65 220000200096
BICC : GEBABEBB

Olivia Hendrickx Research Fund
BNP parisbas Fortis
Grote markt
2200 Herentals

Mededeling: GIFT "MARATHON 2012"