28th May, 2024

Kolonel Pol Vanden Berghe

Is geboren te Kortrijk op 02 augustus 1961.

Hij vat zijn militaire loopbaan aan in 1979 als leerling van de afdeling Intermachten te Lier. In 1980 treedt hij als leerling-officier toe tot de Koninklijke Militaire School te Brussel. Bij zijn benoeming tot onderluitenant in 1982, kiest hij voor de Logistiek. Hij studeert af met de 120ste promotie Alle Wapens in december 1985.

Hij volgt aansluitend de wapenschool Logistiek in Heverlee en wordt in juli 1986 tewerkgesteld in de 102de compagnie Ravitaillering te Keulen. Hij vervult er de functies van pelotonscommandant en 2de commandant van de eenheid. In 1988 wordt hij de laatste eenheidscommandant van de 262 compagnie Munitie, tevens een eenheid van het 20ste Bataljon Logistiek.

Na zijn eerste bevelvoering is hij verantwoordelijk voor de munitiebevoorrading van de eenheden in Duitsland op het Hoofdkwartier van het 1ste Belgische Corps te Keulen. Hij neemt onder andere deel aan de vredesondersteunende operatie in ex-Joegoslavië BELBAT 2 als commandant van het logistieke detachement (september 1992 tot april 1993).

Hij volgt tijdens het academiejaar 1994-1995 de vormingscursus tot Hoofdofficier in het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. Hij richt nadien een nieuwe eenheid op die verantwoordelijk is voor de integratie van het militaire onderricht doorheen de verschillende logistieke vormingen in de School van de Logistiek te Doornik.

In 1996 wordt hij militair, logistiek en financieel adviseur op het Hoofdkwartier van de Verenigde Naties (VN) te New York. Hij ontvangt er een erkenning ”Médaille d’argent de la Défense nationale à titre exceptionnel” van de Franse regering voor zijn werk als diplomaat. Anderhalf jaar later wordt hij adjunct van de militaire raadgever in de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de VN. Hij behartigt de Belgische belangen in het kader van de financiële terugvorderingen inzake de deelname aan humanitaire operaties. Tijdens zijn verblijf in de VN wordt hij bevorderd tot Majoor.

Hij wordt toegelaten tot de 114de Divisie van de Hogere Stafcursus voor het academiejaar 1999-2000. Hij behaalt het Stafbrevet en blijft in het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie als militair hoogleraar in de domeinen leadership en Human Resources Management. Hij volgt met succes verscheidene postuniversitaire vormingen, zoals Human Resources –en competentiemanagement, aan de Universiteit Antwerpen Management School (UAMS). Hij wordt in december 2002 bevorderd tot Luitenant-kolonel.

Sinds 24 juni 2003 is hij commandant van het 29ste Bataljon Logistiek te Grobbendonk.

Op 28 juni 2006 wordt hij Directeur van het Compententiecentrum Steunmaterieel en Produkten te Ieper.

Op 01 augustus 2009 wordt hij in plaats gesteld als militaire raadgever in de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de VN te NewYork. Hij vertegenwoordigt België bij de VN in alle aspecten van de vredesondersteunende operaties.

Sinds 01 augustus is hij Defensie Attaché te Ankara.

Pol Vanden Berghe en zijn echtgenote Ann Dewulf hebben een dochter en een zoon, Sofie en Ruben. Ze wonen in Roeselare sinds 1995.

top